HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Почитувани ученици,             Ни претставува посебно задоволство да Ве известиме дека во рамките на програмата ЕРАЗМУС +, акција КА102 – мобилност на ученици и вработени/ кадар во стручно образование и обука, поддржано од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, нашето училиште СОУ Ѓорче Петров како координатор и училиштата: ССОУ Наце Буѓони, Куманово и

Запознавање на наставниците со профилот на обуките и критериумите за избор на наставници На ден  30.10.2019 година се одржа Наставнички совет на кој наставниците беа запознати со профилот на избраната обука, начинот на вклучување на наставниците во обуката како и критериумите според кои ќе бидат избрани наставниците за посета на истата. Подетални информации се достапни во

Во рамките на програмата ЕРАЗМУС +, акција КА102 – мобилност на ученици и вработени/ кадар во стручно образование и обука, поддржано од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, нашето училиште СОУ Ѓорче Петров како координатор и училиштата: ССОУ Наце Буѓони, Куманово и ССОУ Моша Пијаде, Тетово како партнери го добија проектот Work based

Нашите ученици заедно со ученици од Турција, Шпанија и Хрватска во текот на учебната година изработија апликација преку која ги доловија значењата на најупотребувани поговорки и идиоми на својот мајчин јазик и на англиски јазик. Изработките проследете ги на следниoв линк: https://view.genial.ly/5cfaf741438c1e0f8810c645

На 23 мај 2019 година во просториите на МКЦ – Скопје, се одржа државниот натпревар ТРЕШ ФЕШЕН. Во конкуренција на 44 учесници, тимот од СОУ „Ѓорче Петров“ Крива Паланка го освои третото место со креацијата „The Queen” изработена од три ученички од прва година: Нела Ристовска, која го претстави и носеше моделот, Неда Величковска и

Во текот на учебната година 2018/2019 дваесeтина ученика од прва и втора година учествуваа во изработка на интерактивна мапа преку еТвининг проект. Нивните изработки се на следиов линк: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=16WfiAHwi09QeFe6FJF-iUkEBJhz3yY90&ll=5.878597409224023%2C0&z=1

На меѓународниот театарски фестивал Езоп- слобода на робот, кој се одржа во Република Бугарија на 30.03.2019 год., драмската секција при СОУ,, Ѓорче Петров” се претстави со драмата”Проект свадба”, во режија на професорките Зорица Давитковска, Елена Јакимовска и Даниела Стојмировска.

Од 26 ученика во една паралелка, 23 дарувања во еден ден.

TOP