HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

На меѓународниот театарски фестивал Езоп- слобода на робот, кој се одржа во Република Бугарија на 30.03.2019 год., драмската секција при СОУ,, Ѓорче Петров” се претстави со драмата”Проект свадба”, во режија на професорките Зорица Давитковска, Елена Јакимовска и Даниела Стојмировска.

Од 26 ученика во една паралелка, 23 дарувања во еден ден.

СОУ „Ѓорче Петров“ од Крива Паланка е избрано за најбезбедно и најчисто училиште во учебната 2017/2018 година во категоријата на средни училишта.

На ден 17.12.2018 год. во СОУ „Ѓорче Петров”, Крива Паланка се оддржа петтата ораторска вечер. Активот по македонски јазик и литература  одлучи оваа година учениците да пишуваат на тема „Сакам да говорам за…”

Турнир во мал фудбал

сабота, 03 ноември 2018 by

Училишната заедница при СОУ Ѓорче Петров Крива Паланка организира турнир во мал фудбал на ден 3 ноември 2018 година (сабота) со почеток во 10 часот.

Донација од Логин Електроникс

вторник, 16 октомври 2018 by

Електротехничката струка во нашето училиште денеска се збогати со нова опрема донација од Логин Електроникс.

На ден 21.08.2018 година тим од наставници од ССОУ Моша Пијаде Тетово беа во неофицијална посета и разгледување на нашето училиште.

Обуката се одржа на ден 20.08.2018 и 21.08.2018 год. во ССУ„Перо Наков“ во Куманово.

Во завршна фаза е ,,Дизајн на учење на 21 век”- обука за професорите од нашето училиште.

TOP