CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Во рамките на  угостителско – туристичката струка  со тригодишно образование постои образовниот профил:​

Учениците кои ќе се запишат на образовниот профил келнер – готвач ќе се здобијат со знаење од областа на географијата, информатиката, математиката и од областа на останатите општообразовни предмети. Учениците се здобиваат и со стручно знаење од областа на хигиената, готварството, храната и пијалоците, психологијата, декорацијата во готварството, посложувањето. Учениците имаат и практична настава.

Времетраење на образовниот профил: 3 години
Број на ученици: 34
Број на паралелки: 1
Минимум потребни поени: 30

Четиригодишно образование:

  • хотелско-туристички техничар

Учениците од образовните профили келнер и готвач можност за вработување ќе најдат во сите угостителски објекти (ресторани, мензи, кафулиња, хотели и др.). 

TOP