CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

СРЕДНОШКОЛСКА ВИЗИЈА

ПРВ ДИГИТАЛЕН ВЕСНИК

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

На 63 годишнината од постоењето на нашето училиште го објавуваме првиот дигитален училишен весник

НОВИНАРСКИ КЛУБ во СОУ „Ѓорче Петров“

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Младинскиот образовен форум (МОФ) и Македонскиот институт за медиуми (МИМ) објавија повик за основање новинарски клубови

PREV
NEXT

НАШЕ МОТО

ЕДУКАЦИЈАТА НЕ Е ПОДГОТОВКА ЗА ЖИВОТ - ЕДУКАЦИЈАТА Е САМИОТ ЖИВОТ.
Наша мисија е да ја препознаеме индивидуалноста која мора да биде во корелација со тимската работа која поттикнува креативност и создава квалитет.

КОИ ОБРАЗОВНИ НАСОКИ ГИ ИМАМЕ?

Во СОУ Ѓорче Петров можете да ги изучувате едни од најбараните насоки на пазарот на труд во државата, но и во светот.

Најнови вести и настани

На ден 20.02.2024г. се одржа училишен натпревар по англиски јазик за учениците од прва и втора година. По двајца ученици од секоја година ќе учествуваат на општинскиот натпревар во Куманово.Прва година1. Никола Алексовски, I-2 паралелка2. Петар Цветковски, I-2 паралелка Втора година1. Мелани Јовчева, II-5 паралелка2. Сандра Колевска, II-1 паралелка

Меѓународен ден на мајчиниот јазик — ден на кој се одбележува мајчиниот јазик во земјите. Прогласен е на XXX седница на Генералната конференција на УНЕСКО во 1999 г. По тој повод Училишната заедница и Новинарскиот клуб Тинтим при СОУ „Ѓорче Петров“ ја објавија дигиталната збирка од најубавите творби поезија и проза на тема: Животот е љубов, а љубовта е сè.

5 за (5)

понеделник, 19 февруари 2024 by

Новинарскиот клуб Тинтим при СОУ„Ѓорче Петров“ ја објави првата епизода од серијалот 5 прашања за петка.  Гости во овој серијал ќе бидат истакнати кривопаланчани кои се инспирација за младите.

Во период од 12-14.02.2024г. на тридевната обука во Крушево, тимот на СОУ „Ѓорче Петров“ работеше на јакнење на средношколските клубови заедно со другите средни училишта за развој на иницијативите кои се насочени кон актуелизирање на прашања и надминување на предизвици поврзани со теми кои се контроверзни во нашето општество. Во периодот кој следува ќе ја

Нашето училиште е дел од проектот Младински клубови за учество кој опфаќа 5 средни училишта, секое претставувано од 3 средношколски клубови кои ќе развијат и спроведат своја иницијатива во областа на контроверзни теми. Овој проект има за цел да придонесе кон зголемување на степенот на младинско учество преку зајакнување на капацитетите на 15 средношколски клубови

На 07.02.2024г. во просториите на училиштето професорките Катерина М. Наковска и Ивана Станковска реализираа дисеминација на обука за модерни педагошки пристапи. Во оваа дисеминација беа опфатени неколку теми: наставни пристапи; современи наспроти традиционални пристапи; стратегии за оценување; кариерен развој и сл. Дисеминацијата ја проследија 25 наставника од училиштето. Провајдер на оваа обука е We Global

На општинскиот натпревар по математика кој се одржа на 2.2.2024г. под менторство на професорките: Зорица Ристовска, Габриела Стаменковска и Сашка Младеновска година, учествуваа следниве ученици: Сите ученици се пласираа на регионалниот натпревар.Им посакуваме успех и во следните фази од натпреварот!

СОУ „Ѓорче Петров“ ja објавува програмата за ученичка екскурзија за учениците од трета година. Ќе се реализира повеќедневна екскурзија заради посета и запознавање на природни, културно-историски, научно-технолошки и други значајни атрактивни места. Екскурзијата на учениците ќе им понуди рекреација, едукација, запознавање со културното, историското и религиозно минато на посетените локалитети. Програмата и потребната документација можете

TOP