HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Во рамките на  угостителско – туристичката струка  со тригодишно образование постои образовниот профил:​

Учениците кои ќе се запишат на образовниот профил келнер – готвач ќе се здобијат со знаење од областа на географијата, информатиката, математиката и од областа на останатите општообразовни предмети. Учениците се здобиваат и со стручно знаење од областа на хигиената, готварството, храната и пијалоците, психологијата, декорацијата во готварството, посложувањето. Учениците имаат и практична настава.

Времетраење на образовниот профил: 3 години
Број на ученици: 34
Број на паралелки: 1
Минимум потребни поени: 30

Четиригодишно образование:

  • хотелско-туристички техничар

Учениците од образовните профили келнер и готвач можност за вработување ќе најдат во сите угостителски објекти (ресторани, мензи, кафулиња, хотели и др.). 

TOP